Jak używać

1. Podłącz urządzenie do zasilania.
2. Usiądź i załóż Hair Boom przy pomocy obydwóch rąk.
3. Włącz urządzenie przy pomocy włącznika.
4. Za pomocą pilota wybierz pożądany tryb oraz czas. Naciśnij przycisk start.
5. Mode1 – skupienie na środku głowy.
6. Mode2 – skupienie na przodzie głowy.
7. Mode3 – skupienie na tyle głowy.
8. Czas może być zmieniany z 3 minutowym interwałem, do 24 minut (standardowo 18 minut).
9. Na 3 sekundy przed zakończeniem usłyszysz dźwięk.
10. Wyłącz i zdejmij urządzenie.